Dlaczego pierwsza pomoc jest ważna?.
Udowodniono, że w przypadku nagłej potrzeby, pierwsze podjęte czynności mają zasadnicze znaczenie dla losów ofiary wypadku. Gdy na miejsce wypadku przybędzie specjalistyczny zespół, podejmie on wysiłki w celu ratowania ofiary, używając wszystkich środków dostępnych medycynie, ale w przypadkach nagłych osoby obecne w miejscu wypadku są tymi, które muszą podjąć akcję ratunkową.

Dlatego właśnie niezwykłego znaczenia nabiera umiejętność udzielenia pierwszej pomocy.

Termin „pierwsza pomoc” obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt medyczny oraz leki.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub możliwym do przewidzenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, które może prowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu bądź uszkodzenia ciała lub utraty życia i wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Postępowanie

  1. Przed udzieleniem pomocy sprawdź, czy miejsce zdarzenia jest bezpieczne dla poszkodowanego, ratowników oraz innych świadków zdarzenia.
  2. W przypadku zdarzenia na drodze przed podejściem do poszkodowanego włóż kamizelkę odblaskową, rękawiczki jednorazowe oraz postaw trójkąt ostrzegawczy w odległości przewidzianej przez kodeks ruchu drogowego.
  3. Następnie podejdź do poszkodowanego.
  4. Nie wchodź tam, gdzie istnieje ryzyko zawalenia, pożaru lub podejrzenie skażenia chemicznego.
  5. W przypadku urazów spowodowanych przez porażenie prądem wyłącz źródła zasilania.
  6. W wyżej wymienionych przypadkach powiadom służby przygotowane do działania w takich warunkach.
  7. Jeżeli jesteś uczulony na lateks, używaj rękawiczek jednorazowych z innego materiału (np. nitryl).